LUC  TEN  KLOOSTER

VISUELE  KUNST

FOTOGRAFIE

KLOOSTERBIBLIOTHEEK WITTEM In deze prachtige zaal in het uiterste zuiden van ons land kreeg ik de gelegenheid om te experimenteren met de ruimte. Belangrijk voor mij was iets te creëren dat direct verband hield met de historie van de zaal (bibliotheek van een Rooms-Katholiek seminarie) en de huidige functie als cultureel centrum. Ik heb een aantal grote en kleinere banieren gemaakt, welke in onderdeeltjes geprint werden op de bladzijden van oude boeken. De 9 griekse muzen;  banieren met de symbolen van de wereldreligies; banieren die de georganiseerde wereld van de wetenschap en van het verlangen voorstellen; “tweet” banieren met citaten van bekende schrijvers en filosofen, een installatie gemaakt van een oud fotoportret van bibliothecarissen uit ca 1915, en een installatie met de titel “Het Einde van het Papieren Boek” De expositie “Woorden thans genoeg gewisseld” (igeïnspireerd door Goethes Faust) tvond plaats in oktober-november 2014 (een duo-expositie samen met Gerd Lebjedzinski die voor deze gelegenheid werk maakte op hetzelfde thema.
The 9 Greek Muses
De 9 Griekse Muzen:
Polyhymnia, Muse of Hymns Melpomene, Muse of Tragedy Terpsichore, Muse of Dance Clio, Muse of History Euterpe, Muse of Song and eligiac Poetry Urania, Muse of Astronomy Thalia, Muse of Comedy Erato, Muse of Lyric Poetry Kalliope, Muse of Epic Poetry
8 symbolen van wereldreligies, incl. het Atheïsme
Symbols of world religions Symbols of world religions Symbols of world religions Judaism Hinduism Atheism Banner of Desire Banner of Desire, detail Banner of the Well Tempered World Banner of the Well Tempered World, detail Installation photo portrait of librarians about 1915 Installation photo portrait of librarians about 1915, detail The End of the Printed Book The End of the Printed Book Poetic description of my installations “Panta Rhei” , installation of old wooden name boards Tweets, quotations of famous authors and philosophers Tweets, quotations of famous authors and philosophers
Tweets uit het verre verleden.
“Panta Rhei” , installatie van oude houten naamschilden, gevonden op de zolder van de Bibliotheek.
Het Einde van het Papieren Boek
Installatie portret van bibliothecarissen uit ca. 1915
Banieren van de Geordende Wereld en van Het Verlangen
Poëtische beschrijving van mijn installaties
WELKOM GALERIES EXPOSITIES OVER CONTACT